HOTELES AFILIADO


 

HOTELES INDEPENDIENTES


 

RESTAURANTES & PROYECTOS ESPECIALES


 

250 WYNWOOD (MIAMI, USA)
ART BASEL VIP LOUNGE (MIAMI, USA)
BAY PARK CONDOMINIUMS (MIAMI, USA)
BLOOM RESTAURANT (MIAMI, USA)
EHL RESIDENCES (LAUSANNE, SWITZERLAND)
MIAM CAFE WYNWOOD (MIAMI, USA)

PARMIGIANI FLEURIER BOUTIQUE (MIAMI, USA)
QUALITY MEATS (MIAMI, USA)
SEA AIR TOWERS (HOLLYWOOD, USA)
SALGADO STUDIOS (LAUSANNE, SWITZERLAND)
TAMARINA RESTAURANT (MIAMI, USA)
THE CHARTER CLUB CONDOMINIUM (MIAMI, USA)

 

CLIENTELA